Thông tin kinh tế xã hội Bắc ninh

Bắc Ninh điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế-xã hội của tỉnh Bắc Ninh ngày càng được cải thiện. Hệ thống giao thông rộng khắp với các tuyến đường bộ, đường sông, đường sắt tạo thành hệ thống liên hoàn, thuận tiện cho việc giao lưu kinh tế đối nội và đối ngoại. Hệ thống cấp điện được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất và sinh hoạt, đặc biệt là cho các Khu công nghiệp tập trung. Hệ thống cấp nước đáp ứng đủ yêu cầu cho sinh hoạt và sản xuất trong thành phố, thị xã, thị trấn và các Khu, cụm công nghiệp. Hệ thống thông tin liên lạc phát triển đồng bộ và rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh với mạng lưới và thiết bị hiện đại, có khả năng cung cấp những dịch vụ viễn thông, dịch vụ chuyển phát nhanh đi quốc tế và trong nước với nhiều hình thức khác nhau đáp ứng mọi yêu cầu của nhà đầu tư.

Read more...